Salgsbetingelser forbruker

Klassifisering av produkter står alltid på produktet
Nye B varer Ubrukt Brukt
Varer i originalembalasje uten skader og med full garanti Varer i originalembalasje, men kan/har estetiske feil (24 mnd garanti) Ubrukte varer uten originalembalasje, kan ha vært reparert eller har estetiske feil (24 mnd garanti) Brukte varer, har vært reparert og har forskjellige grader slitasje etter bruk (24 mnd garanti)

 

1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på Norskombruk.com til forbrukere.

Selger er: Norsk Ombruk AS (Norsk Ombruk AS) eller andre selskaper (”Samarbeidspartnere”) som ofte er referert til som ”Partner/Partnere”.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Norskombruk.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.norskombruk.no.

Partnerside: Hver Partner som selger på plattformen Norskombruk.no, kan ha egne salgsbetingelser. Hver Partner har derfor sin egen Partnerside på Norskombruk.no.

På Norskombruk.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Norsk Ombruk AS, og/eller av andre Partnere («Samarbeidspartnere»). Fellesbetegnelse for Norsk Ombruk AS og for Partnere er” Selger”. For å utføre kjøp på Norskombruk.com må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. Når du kjøper en vare eller tjeneste fra en Partner via Norskombruk.com er det Partneren du inngår avtale med. Da vil Partnerens egne generelle salgsbetingelser gjelde i stedet for Norsk Ombruk AS sine med mindre forbrukerkjøpsloven bestemmer noe annet. Generelle kjøpsvilkår for andre Partnere finner du under Partnerne sine egne Partnersider på Norskombruk.no. For hvert produkt kan du se hvem som er selger av produktet. Betalingen skjer via Norskombruk.no uansett om du handler av en annen Partner, enn Norsk Ombruk AS.

 

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

 

Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan ikke benytte de andre betalingsmåtene som gjelder (se for eksempel punkt 4). Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen for deg.

 

Vi leverer kun til fastlands Norge og Svalbard. Partnere har foreløpig ikke mulighet til å sende til Svalbard

 

Norskombruk.no vil ta betalt for varer med inkl. mva.

 

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

 

2 Bestillings- og avtaleprosess

 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss eller av våre Partnere i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

 

Vi forbeholder oss rett til å forandre priser og spesifikasjoner uten forvarsel.

 

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, utsolgte varer, sviktende leveranser fra leverandørene våre og opplagte prisfeil på produkter (typisk 0-priser).

 

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Selger av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

 

Norskombruk.com vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Hvis bestillingen inneholder produkter fra flere Selgere, vil den deretter bli splittet i så mange forsendelser som det er ulike Selgere og ulike leveringsmetoder for hver Selger. Hver Selger må deretter gi deg beskjed, hvis de er utsolgt på noe av det som bestillingen til vedkommende Selger omfatter. Det vil komme en sendingsbekreftelse fra hver Selger for hver forsendelse etter hvert som disse blir sendt. Dine kvitteringer fra hver Selger vil bli levert til deg ved at de blir lastet opp på” Min Side/Ordreoversikt”, på den antatte leveringsdatoen, uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt.

 

3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil komme frem før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

 

Ved kjøp av varer fra Norskombruk.no ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

 

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.

 

4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med faktura eller ved kjøpsfinansiering.

 

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

 

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Norskombruk.com må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selgere på Norskombruk.com forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel. Varer kjøpt av Partnere kan ha spesielle leveransevilkår, og disse vilkårene finner du på Partner sin Partnerside.

 

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Norsk Ombruk AS og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Norskombruk.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Norsk Ombruk AS og/eller Partnere gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

 

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Norsk Ombruk AS og/eller Partnere har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

 

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

 

 

6 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).

 

Ta kontakt med den Selger du har kjøpt varene fra og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

 

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til riktig Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

 

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Varene skal leveres tilbake til den Selger som er oppgitt i sendingsbekreftelsen som inneholdt varen. Hvis du har handlet fra en annen Selger enn Norsk Ombruk AS, og varen blir sendt til Norsk Ombruk AS ved en feiltakelse, kan det føre til ekstra behandlingsdager.

Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

 

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravs gebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger.

Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med vilkårene til Selgeren. Hver Partner på Norskombruk.com har en egen Partnerside hvor du finner vilkårene for den spesifikke Partneren.

 

Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.

 

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 

Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:

 

CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig. Da får kunden tydelig beskjed om at angreretten ikke gjelder.

 

Partnere kan ha egne vilkår for angrerett som du finner på Partners partnerside.

 

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven. Vennligst les våre mer detaljerte opplysninger om angrefristen som ligger i en egen link på våre sider.

 

7 Forsinkelse av leveransen

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

 

Hvis Selgerens retting eller omlevering vil medføre at du, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for Selgerens regning. Som hovedregel har Selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

 

8 Reklamasjon og garanti

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

 

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger på” min side” gjennom den ordren du ønsker å returnere (eller knytte andre reklamasjonskrav til).

 

For produkter hvor Norsk Ombruk AS er selger vil du få bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som vil komme på e-post til den mailadressen du har registrert inne på konto siden "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen. (f.eks. antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent).

 

Hvis produktet er fra en annen Selger enn Norsk Ombruk AS, skal kunden kontakte den aktuelle Selgeren via ordresiden. Selgeren av produktet vil deretter, via meldingsinnboksen på «min side», gi kunden den informasjonen som trengs for å gjennomføre reklamasjonen.

 

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

 

Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)

Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

Under visse forutsetninger kreve prisavslag

Under visse forutsetninger kreve erstatning

Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

 

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

 

 

 

Selgeren forbeholder seg retten til å nekte en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning. Ved klager etterlever Selgeren retningslinjene gitt av forbrukertvistutvalget.

 

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake.

 

Garanti for varer dekker kun originale produksjonsfeil som er feil i henhold til relevant forbrukerlovgivning, ikke feil som oppstår under eller etter en forandring av varens funksjon og utseende, slik som ombygging, oppgradering og konfigurering av produktet. Kundens kvittering gjelder som garantibevis.

 

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

 

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 

Ved sending til servicepartner, av varer kjøpt fra Norsk Ombruk AS, skal du selv kontakte servicepartneren for å avtale retur. Se under Servicerutiner, på «Produkthjelp og Retur» på kundeservicesidene våre. Hvis produktet er solgt av andre Selgere enn Norsk Ombruk AS, tar du kontakt med Selger på ”min side” gjennom ordren du ønsker å returnere.

 

9 Betaling med kort

Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

 

For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos oss. Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre. For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør Digital River World Payments. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er PSI Level 1-sertifisert.

 

 

10 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på sms og e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med kampanje, registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet fra konto siden ("Min side") eller ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.

 

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.

Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

 

11 Retningslinjer for personvern

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.

 

12 Innrapportering av kringkastingsavgiften

Ved salg av utstyr som inneholder en fjernsynsmottaker (TV, Satellitt tuner, PC med tv kort og lignende) innrapporteres kjøpers navn, adresse samt kjøpsdato til NRK.

 

13 Salgspant

Norsk Ombruk AS eller har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

 

14 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Norskombruk.com, er ansvarlig for betaling av de ytelser Norskombruk.com eller Norskombruk.com sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Norskombruk.no sin side.

 

 

 

15 Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

 

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

 

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Se egen lenke til denne på vår nettside.

 

16 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

17 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

18 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Norskombruk.com følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Norsk Ombruk AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Norsk Ombruk AS.

 

Sist oppdatert 16.03.2021