Klassifisering av produkter står alltid på produktet
Nye B varer Ubrukt Brukt
Varer i originalembalasje uten skader og med full garanti Varer i og uten originalembalasje, men kan/har estetiske feil (24 mnd garanti) Ubrukte varer uten originalembalasje, kan ha vært reparert eller har estetiske feil (24 mnd garanti) Brukte varer, har vært reparert og har forskjellige grader slitasje etter bruk (24 mnd garanti)

 

  1. Alle varer har vi 24 måneders garanti. På Nye og B varer er det i tillegg 3 års reklamasjonsrett. (B varer er produkter i og uten original emballasje og disse er merket med B vare). På alle andre varer er det 24 måneders garanti. For bedrifter gjelder 6 måneders garanti for både nye, brukte og utleie varer
  1. Kjøper er berettiget garanti på det produktet som er kjøpt hos Norsk Ombruk AS. Norsk Ombruk AS er ansvarlig for produktets tekniske tilstand. Norsk Ombruk AS dekker tekniske – elektroniske feil og mangler ved varen. Feil og mangler som oppstår ved feilbruk / egen feiltransport dekkes ikke av Garantien, og ved utrykking som ikke skyldes feil ved vare, vil det bli fakturert et gebyr på Kr. 1250.- + Mva. Samme gjelder varer Norsk Ombruk AS henter inn for service på vårt verksted Gryteveien 339, 3160 Stokke. 
  1. Dersom produktet skulle bli ødelagt innen garantitiden som dekkes av garantien er Norsk Ombruk AS pliktig til å bytte varen, om ikke til samme produsent, men tilsvarende produkt innen 14 virkedager fra dokumentert klage er mottatt på epost service@norskombruk.no. Skulle varen ikke bli byttet innen perioden av 14 virkedager fra mottatt klage på epost, har kunden krav på refusjon av kjøpesummen minus bruksfradrag. Returbetaling gjelder ikke på transport kostnader. Alle Garantisaker må rettes til service@norskombruk.no
  1. Norsk Ombruk AS tar ikke ansvar for kundens innhold i produktet som; matvarer, klær, osv. eller skade på annen eiendom hvis feil skulle oppstå med produktet.

Om Norsk Ombruk AS er på oppdrag for å bytte varen (e) og det viser seg ikke at varen har feil som ikke dekkes av garantien vil Norsk Ombruk AS kunne fakturere kunde for transport og tapt tid for annet arbeide.

  1. Kjøper er kjent med at deler eller varen tidligere har vært i bruk, (NB ikke A varer) hvis ikke annet er oppgitt fra Norsk Ombruk AS. Utover dette kan ikke kjøper gjøre krav mot Norsk Ombruk AS i anledningen reklamasjon, transport, mangler. osv.
  1. Transportøren har ansvar for gjennomføringen av transporten fra utsalgsstedet til leveringsadressen. Selger / transportøren påtar seg ikke ansvar for skader ved plassering av produktet (ene) som; skader på annen eiendom, riper på gulv, listverk, dører, vegger, og lignende. Transportøren skal heller ikke montere varen / koble til vann – strøm eller andre kilder. Om kjøper selv frakter varen(e) og det oppstår transportskade på produktet, bortfaller garantien i sin helhet. Norsk Ombruk AS er underlagt Forbrukerkjøpsloven og følger lovens retningslinjer til våre kunder.

I tilfeller der kunden selv frakter vare fra butikken, og hvor det i ettertid oppstår feil på produkt som skal dekkes av garantivilkårene, må kunden selv stå for frakt til verksted/butikk for reparasjon/ombytte. Se generell informasjon

Ved kjøp med utkjøring, hvor det oppstår en garantisak i etterkant, vil Norsk Ombruk AS komme ut å utføre reparasjon/ombytte vederlagsfritt. Ved neste garantitilfelle må kunden selv stå for transport. Alle varer som blir transportert i den kalde perioden på året, Må varen stå til den får romtemperatur før det kobles strøm til produktet.

 

Generell informasjon:

Vaskemaskiner: Skal stå på et stødig underlag, og alltid i vater. Sjekk vanntilkobling før produktet startes, sjekk lommer m.m. for løse gjenstander. Eget vedlikehold; rengjør belg i døra, filter, såpekopp ca. 1 gang pr. måned ved normalt bruk. Merk: aldri fyll for mye tøy i maskinen, dette svekker vaskeresultatet og slitasje på maskinen og kan endre garantivilkårene.

Tørketromler: Skal stå stødig på gulv eller på toppen av vaskemaskinen og alltid i vater. Ikke tørk mer en maskin er beregnet for. Rengjør filter i døren bruk, tøm vannbeholder også etter bruk. Merk metallfilter som er i bunnen av maskinen er det viktig å rense minst 1 gang pr. mnd. NB. Hyppig rens er en stor besparelse i strøm kost.

Kjøl/Frys: Skal alltid vatres opp og stå støtt. Etter transport skal alltid produktet stå minimum 4 timer før strøm kobles til, merk vinterstid skal skapet stå minimum 12 timer i romtemperatur. Alle dagens kjøleprodukter skal ikke ha mindre en + 15 grader i rommet. Alle kjøleprodukter skal transporteres stående. Ved rengjøring ikke bruk skarpe gjenstander som kniv – skrujern. På vinteren skal det stå minimum 12 timer i romtemperatur 

Komfyrer: Skal alltid vatres opp og stå støtt. Bruk godkjent kontakt for tilkobling. Nye komfyrer skal alltid brennes av sett komfyren på 200 grader i 15 min. Still klokken alltid om ikke kan dette kan innvirke på de funksjonelle funksjonene.

Oppvaskmaskiner: Skal alltid vatres opp og stå støtt. Bruker er selv ansvarlig for at oppvaskmaskinen er riktig tilkoblet og godkjent av autorisert rørlegger. Bruk bare godkjent oppvaskmiddel i maskinen, skyll av tallerkener, fat ol. For å oppnå beste vaskeresultat. Rens filter i bunnen av maskinen 1 gang pr. uke ved normalt bruk. Kontroller fra tid til annen ut / innløps slanger for lekkasje.  

Alle henvendelser ang. reklamasjon og service stilles til: Norsk Ombruk AS

e-post: service@norskombruk.no

NB! Når service avdelingen kontaktes bes det om at kunden har ordrenummer klart.